top of page

D I S C L A I M E R

De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van Filler Cottage

We hopen dat u als bezoeker van deze website, hier de informatie vindt die voor u nuttig en informatief is. De informatie wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat voor de juistheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Filler Cottage is niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fouten in de informatie die via deze website toegankelijk is. Filler Cottage is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s waar deze site links naar bevat.

Alle voor- en nafoto’s zijn van cliënten van de Filler Cottage en zijn geplaatst met hun nadrukkelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze foto’s te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Filler Cottage. De specifieke resultaten zoals hier afgebeeld kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten van behandelingen kunnen variëren per behandeling en cliënt.

De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van Filler Cottage. Al het beeldmateriaal is gebruikt met expliciete toestemming van onze partners. De informatie van deze website mag gedownload worden voor persoonlijk gebruik, mits er geen veranderingen aan de pagina’s worden aangebracht en mits geen van de pagina’s wordt gebruikt in enig ander werk of in enige andere publicatie in welk medium dan ook. Geen van de pagina’s van de website van Filler Cottage mag gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden.

bottom of page